top of page
לוגו-נסיון.JPG
לוגו-נסיון.JPG
לוגו-נסיון.JPG
Original on Transparent.png
Arrow Down

אביוטיקס משאבי אוויר וסביבה מתמחה בביצוע סימולציות תוך שימוש במודלים המתקדמים ביותר בתחומי איכות האוויר, מזג אוויר, אקוטסיקה סביבתית ורעידות. 

​לחברה ניסיון והתמחות בשימוש במודלים לפיזור זיהום אוויר, מודלים נומרים מטארולוגים לצורכי הסדרה ומחקרים, ביצוע סימולציות אקוסטיות, מדידות אקוסטיות סביבתיות אמצעות מכשירי דיגום וכיול העומדים בתקן ISO17025 / EC61672-1:2002 וביצוע מדידות לרעידות בהתאם לתקני DIN-4150.

Building Plans

בניה ירוקה

רעש.png

מדידת רעידות

wind.jpg

   מודלים נומרים  לחיזוי מזג אוויר

רעש 2.JPG

אקוסטיקה סביבתית 

cal3_pic.jpg

מודלים לפיזור זיהום אוויר

SERVICES
ABOUT

5

תחומי פעילות

200+

פרויקטים

30+

לקוחות

2010

שנת הקמה

לקוחותינו כוללים רשויות מקומיות, מפעלים תעשייתיים  וחברות הנדסיות אשר נהנים משרות המותאם לצרכיהם, שרות מקצועי, מתקדם ותחרותי

PROJECTS

מודלים לפיזור זיהום אוויר

מודלים לפיזור זיהום אוויר הם כלים מתמטיים המאפשרים ביצוע סימולציות לתנאים הפיסיקליים והכימיים המעורבים בתנועת זיהום אוויר במרחב תוך התחשבות במאפייני מקורות הפליטה, המטאורולוגיה והטופוגרפיה המקומיים.

באפשרות המודלים לבצע הדמיות של תרחישים שונים לבחינת דרכי טיפול בפליטות זיהום אוויר, הדמיות של תהליכים הנדסיים ושל תכניות לצמצום זיהום אוויר, התאמת תהליכים תעשייתיים לתקנים סביבתיים ומעקב ואפיון מקורות מזהמי אוויר.

מודלים לתחבורה 

​תוכנת CALRoad מאפשר ביצוע סימולציות פיזור והסעת מזהמי אוויר ממקורות תחבורה תוך התחשבות בתנאים מטאורולוגיים מוגדרים או מטאורולוגיה מקומית.

מודלים לתעשייה  \ חקלאות 

מודל AERMOD הינו מודל גאוסיאני המסוגל לבחון השפעות זיהום אוויר ממקורות תעשייה, תחבורה וחקלאות תוך התייחסות לטופוגרפיה ולמטאורולוגיה המקומיים. המודל פותח עבור המשרד להגנת הסביבה האמריקאי ואושר לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה הישראלי למטרות רישוי ואכיפה.

​מודל CALPUFF הינו מודל לגראנגי באמצעותו ניתן לבצע סימולציות של שחרור, הסעת ופיזור מזהמי אוויר ממקורות שונים תוך התחשבות בתהליכים פוטוכימיים המתרחשים באטמוספירה. המודל פותח עבור המשרד להגנת הסביבה האמריקאי ואושר על ידי המשרד להגנת הסביבה הישראלי לשימוש באזורים בעלי טופוגרפיה מורכבת ועושה שימוש הן בנתונים מטאורולוגים מתחנות קרקעיות והן מנתוני מודל מטאורולוגי אזורי.

אקוסטיקה סביבתית 

דיגום אקוסטי סביבתי

ביצוע דיגום רעש במטרה לאמוד את האקלים האקוסטי במצב הקיים בפועל בשטח התוכנית ולאפיין בצורה נכונה את מקורות הרעש הקיימים בסביבת התוכנית. 

חישובים אקוסטים \ הרצת מודל אקוסטי

בחינת ההשפעות האפשריות של מקורות רקע קיימים ומתוכננים באמצעות חישובים אקוסטיים המאפשרים לבחון את דעיכת הקול כפונקציה של המרחק, מתן הנחיות למיגון בכדי להפחית ולמנוע מטרדי רעש בכדי לא לחרוג מהתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 בהתאם לסיווג שימושי הקרקע.

 חישוב מפלסי הרעש באמצעות תוכנה הכוללת מספר מודלים לחישוב מפלסי רעש ממגוון מקורות אפשריים כגון כלי רכב, רכבות, מקורות תעשייה וחקלאות ועוד, תוך התחשבות בתנאי טופוגרפיה ומטאורולוגיה מקומיים לאזור התוכנית. בנוסף ניתן לבצע סימולציות של דעיכת והתפשטות הרעש מהמקור בהתחשב במחסומים המונעים את ההתפשטות הטבעית של הרעש. כך ניתן לתכנן את אמצעי המיגון הנדרשים ליישום התוכנית מבלי לחרוג מהתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 בהתאם לסיווג שימושי הקרקע.

מודלים נומרים \ שרותי חיזוי מזג אוויר

מודל נומרי 

אביוטיקס מבצעת הרצות מבצעיות של מודל מטאורולוגי אזורי ברזולוציה גבוהה עבור כלל מדינת ישראל ולכל נקודה נדרשת בעולם באמצועת שימוש במודל נומרי "The Weather Research and Forecasting (WRF) Model" אשר נחשב למודל המתקדם ביותר כיום לחיזוי תהליכים אטמוספריים.

מערכת חיזוי 

אביוטיקס פיתחה מערך חיזוי המסוגל לספק תחזית ברמת דיוק גובה למגוון רחב של יישומים, החל מפורמטים הדרושים להרצת מודלים לפיזור זיהום אוויר,  פרמטרים לחיזוי תהליכים בחקלאות ועד לחיזוי תהליכים הידרולוגים לצורך חיזוי שיטפונות. 

תוצרי המודלים יכולים להיות בנקודות חיזוי או במפות המאפשרות הסתכלות רחבה על תהליכים המתרחשים באזור בהתאם לדרישה וצורכי הלקוח.

 

רעידות ממבנים 

דיגום חשיפה לריעדות  

הרשויות במדינת ישראל (המשרד להגנת הסביבה והועדה לתשתיות לאומיות) אימצו את הנחיות התקן DIN 4150-2:Structural Vibration Part 2: Human exposure to vibration in building

המתייחס להשפעת תדר הרעידות על מבנים ועל מידת אי הנוחות לאוכלוסייה.

לצורך הערכת תדר הרעידות נדרש לבצע מדידה מקבילה בשלושה צירים (בציר אנכי (z-axes), בצירים אופקיים (x-axes / y-axes)) לתקופת מדידה אשר צריכה לייצג בצורה מיטבית את מאפייני הרעידות. משך המדידה נקבע בהתאם לסוג המקור והאם ניתן לקבל ייצוג של תדר הרעידות.

 המשתנים הנדרשים למדידה לצורך הערכת עוצמות התדרים ברעידות הם:

 • עוצמת תדר הרעידות המרבי KBFmax משוכללת ומנורמלת בזמן.

 • הערכת חומרת הרעידות KBFTr תוך התייחסות לזמני המנוחה.

בהתאם לתוצאות יש לבצע בחינה של ההשפעה הצפויה בהתאם לשימושי הקרקע.

בניה ירוקה  

חשיפה לשמש

בעבודות שאנו מבצעים מתבצעת בדיקת השפעת הבינוי המתוכנן על שיעור החשיפה לשמש בהתאם להנחיות ולהמלצות לבדיקת החשיפה השמש בתכניות בינוי תוך התאמה לדרישות בכל הנוגע לגגות וחזיתות בנייני מגורים בהתאם לאזור האקלים.​

מיקרו אקלים - עוצמת רוח  

לעוצמת הרוח יש השפעה ישירה על תחושות האדם ויכולתו לבצע פעילויות שונות. אי לכך, בתכנון נהוג להתייחס להשפעת הרוח על הנוחות כפונקציה של עוצמות הרוח והטורבולנציה הנגרמת ומשתנה בין השאר בקרבת בניינים.​ 

בחינה של מהירויות הרוח מבוצעת באמצעות מודל לאנליזת זרימת הרוח המאפשר לבחון את השינוי בעוצמות הרוח והטורבולנציה כתלות במאפייני הטופוגרפיה, הבינוי,  התכסית והתנאים המטאורולוגיים באזור הנבדק, ובכך לספק תוצר של "מהירות הרוח השקולה" ומדד מדויק לגבי הנוחות הצפויה כתלות במהירות הרוח והטורבולנציה.

​​מודל זרימת הרוח המשמש אותנו הינו מודל Urbawind של חברת Meteodyn המקובל לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה לצורך ביצוע סקרי מיקרו אקלים.

לוגו-נסיון.JPG
לוגו-נסיון.JPG
לוגו-נסיון.JPG
CLIENTS
 • משרד החקלאות - מידע מטאורולוגי לשימוש מערכת תומכת החלטה לחקלאים באתר משרד החקלאות, המידע זמין באתר: http://www.meteo.co.il/

 • רשות המים – הפעלה של מודל חיזוי השיטפונות (Hydro) ואספקת מידע מטאורולוגי כחלק מהקלט הנדרש לפעילות המודל עבור מערכת חיזוי השיטפונות של רשות המים, המידע זמין באתר: https://floods.online/

 • משרד הביטחון – חיזוי מזג אוויר \ הידרולוגיה.

 • מקורות - חיזוי משקעיםברזולוציה גבוה למודל חיזוי כינרת לעונות חורף 2020-2015. 

 • חברת אגריטסק - אספקת מידע מטאורולוגי (2020-2013).

 • חברת פילדאיין - אספקת מידע מטאורולוגי (2018-2014).

 • תחנת כח שורק - מתקן התפלה שורק 1 פרק 7 - היתר פליטה באמצעות מודל AERMOD.

 • תחנת כח שורק - מתקן התפלה שורק 2 אקוסטיקה סביבתית ופרק 7 - היתר פליטה באמצעות מודל AERMOD.

 • פניציה ירוחם 2020 פרק 7 - היתר פליטה באמצעות מודל AERMOD.

 • קסם אנרגיה 2020 תסקיר השפעה על הסביבה ע"פ הנחיות היתר פליטה באמצעות מודל AERMOD.

 • מתחם מגורים מתוכנן, כפר כנא, הרחבה מזרחית תכנית מספר 257-0629865 - קוסטיקה סביבתית. 

 • נובל אנרגיה 2017-2019 פרק 7 - היתר פליטה באמצעות מודל AERMOD-CALPUFF לאסדת לוויתן.

 • נובל אנרגיה 2013-2015  פרק 7 - היתר פליטה באמצעות מודל CALPUFF לאסדת תמר.

 • איגוד ערים חיפה 2019 ביצוע הרצות מודל עבור תוכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה – מודל AERMOD- עדכון.

 • איגוד ערים חיפה 2013 ביצוע הרצות מודל עבור תוכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה – מודל AERMOD.

 • בז"ן חיפה 2015 פרק 7 - היתר פליטה באמצעות מודל CALPUFF.

 • מפעל טמפו 2013-2014 פרק 7 - היתר פליטה באמצעות מודל AERMOD.

 • תחנת הקמח ירושלים 2013-2014 פרק 7 - היתר פליטה באמצעות מודל AERMOD.

 • מפעל מנועים  (תע"ש) 2013-2014 פרק 7 - היתר פליטה באמצעות מודל AERMOD.

 • עריית ירושלים 2019 ביצוע הרצות מודל עבור תוכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה – מודל AERMOD - עדכון.

 • עריית ירושלים 2013-2014 ביצוע הרצות מודל עבור תוכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה – מודל AERMOD.

CONTACT
Original on Transparent.png

ד"ר גלעד קוזוקרו 

 gilad@abiotix.com

טלפון: 052-6961227

פקס: 077-4701779

תודה על הפנייה!

bottom of page