אביוטיקס מתמחה בביצוע סקרי סביבה וסימולציות בתחומי זיהום אוויר, אקוסטיקה ובנייה ירוקה, תוך שימוש במודלים מתקדמים, ומספקת ללקוחותיה נתונים ומידע לגבי מצב קיים ומתוכנן, והמלצות לעמידה בדרישות הרגולציה בתחומים השונים.

אביוטקיס משאבי סביבה הוקמה ומנהולת החל משנת 2010 ועד היום על ידי ד"ר גלעד קוזוקרו.

ד"ר גלעד קוזוקרו הינו בעל ניסיון והתמחות של למעלה מ 10 בשימוש במודלים לפיזור זיהום אוויר ומודלים מטארולוגים לצורכי מחקר (נושא הדוקטורט "מהימנות חיזוי איכות האוויר בפרויקטים תחבורתיים") ובכתיבת דוחות סביבתיים בתחום איכות האוויר.

ד"ר גלעד קוזוקרו הינו בודק רעש מעבדתי מוסמך לבדיקות רעש סביבתי ותעסוקתי כאשר הדיגום מבוצע בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה באמצעות מכשירי דיגום וכיול העומדים בתקן ISO17025 / EC61672-1:2002. 

 

לקוחות החברה כוללים גופים גדולים ומרכזיים במשק כגון נובל אנרגיה, בזן, טמפו, לודן הנדסת סביבה, התעשייה האווירית, אבן קיסר, פניציה, נייר חדרה, איגוד ערים חיפה והקריות, עיריית ירושלים ועוד.....

מודלים לפיזור זיהום אוויר

אקוסטיקה

דיגום רעש סביבתי

ביצוע דיגום רעש במטרה לאמוד את האקלים האקוסטי במצב הקיים בפועל בשטח התוכנית ולאפיין בצורה נכונה את מקורות הרעש הקיימים בסביבת התוכנית. 

 

חישובים אקוסטים

בחינת ההשפעות האפשריות של מקורות רקע קיימים ומתוכננים באמצעות חישובים אקוסטיים המאפשרים לבחון את דעיכת הקול כפונקציה של המרחק, מתן הנחיות למיגון בכדי להפחית ולמנוע מטרדי רעש בכדי לא לחרוג מהתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 בהתאם לסיווג שימושי הקרקע.

 

הרצת מודל אקוסטי

חישוב מפלסי הרעש באמצעות תוכנה הכוללת מספר מודלים לחישוב מפלסי רעש ממגוון מקורות אפשריים כגון כלי רכב, רכבות, מקורות תעשייה וחקלאות ועוד, תוך התחשבות בתנאי טופוגרפיה ומטאורולוגיה מקומיים לאזור התוכנית. בנוסף ניתן לבצע סימולציות של דעיכת והתפשטות הרעש מהמקור בהתחשב במחסומים המונעים את ההתפשטות הטבעית של הרעש. כך ניתן לתכנן את אמצעי המיגון הנדרשים ליישום התוכנית מבלי לחרוג מהתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 בהתאם לסיווג שימושי הקרקע.

בניה ירוקה - מיקרו אקלים

חשיפה לשמש

 

בישראל לא קיימות כיום תקנות מחייבות בנושא החשיפה לשמש, אך קיימים מספר מסמכים המציעים קריטריונים לבדיקת החשיפה השמש בתכניות בינוי.

בעבודות שאנו מבצעים מתבצעת בדיקת השפעת הבינוי המתוכנן על שיעור החשיפה לשמש בהתאם להנחיות ולהמלצות הכלולות במסמכים הבאים

תוך התאמה לדרישות בכל הנוגע לגגות וחזיתות בנייני מגורים בהתאם לאזור האקלים (כפי שנקבע על פי ת"י 1045, צפיפות הבינוי ושעות השמש).

המשרד להגנת הסביבה, 2018. בנייה בת קיימה מדריך טכני: מהות התקן, מבנה, מתודולוגיה, ניקוד ודירוג, תנאי סף ושלבי הערכה לקבלה (להלן: המדריך הטכני). מדריך זה מתבסס על התקן הישראלי לבנייה ירוקה  ת"י 5281 גרסת 2016, ומטרתו להנחות את הגורמים המעורבים בתכנון לעמידה בדרישות התקן. יצוין שככל התקנים, גם התקן לבנייה ירוקה הוא וולונטרי ואינו מחייב.

המשרד להגנת הסביבה, 2016. מערכות פסיביות לחימום ולקירור מבנים ומיקרו אקלים עירוני: הנחיות להערכת תפקוד (להלן: הנחיות להערכת מערכות פסיביות).

מינהל התכנון, לשכת התכנון מחוז תל אביב, 2017. הנחיות להכנת נספח אקלימי עבור תוכנית לבניה לגובה "הצגת החשיפה לשמש על גגות, חזיתות דרומיות ושטחים פתוחים" (להלן: הנחיות מינהל התכנון).

עוצמות רוח 

לעוצמת הרוח יש השפעה ישירה על תחושות האדם ויכולתו לבצע פעילויות שונות. אי לכך, בתכנון נהוג להתייחס להשפעת הרוח על הנוחות כפונקציה של עוצמות הרוח והטורבולנציה הנגרמת ומשתנה בין השאר בקרבת בניינים.

רוח המלווה בטורבולנטיות שקולה בהשפעתה לרוח חזקה פי כמה מרוח שאינה מלווה בטורבולנטיות. המושג "רוח שקולה" מבטא את השפעתן המשולבת של עוצמות הרוח ועוצמות הטורבולנציה. רוחות שעוצמתן עולה על 6 מ'/ש' מוגדרות כרוחות מטרידות, וכאשר עוצמת הרוח השקולה עולה על 9 מ'/ש' מצב הנוחות הינו קשה, לא סביל או מסוכן, וקיימת השפעה על פעילות האדם במרחב.

בחינה של מהירויות הרוח מבוצעת באמצעות מודל לאנליזת זרימת הרוח המאפשר לבחון את השינוי בעוצמות הרוח והטורבולנציה כתלות במאפייני הטופוגרפיה, הבינוי,  התכסית והתנאים המטאורולוגיים באזור הנבדק, ובכך לספק תוצר של "מהירות הרוח השקולה" ומדד מדויק לגבי הנוחות הצפויה כתלות במהירות הרוח והטורבולנציה.

מודל זרימת הרוח המשמש אותנו הינו מודל Urbawind של חברת Meteodyn המקובל לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה לצורך ביצוע סקרי מיקרו אקלים.

מספר פרויקטים לדוגמה בהם לקנו חלק 

קבוצת בזן
פז שמנים וכימקלים
עיריית ירושלים
נייר חדרה
נובל אנרגיה
לודן הנדסה
טמפו
טבע טק
התעשייה האווירית
טבע - אביק
אבן קיסר
scantask
איגוד ערים חיפה
אביב AMCG
גיאו טבע
דור אקולוגיה
Show More

לקוחות 

לקוחותינו כוללים רשויות מקומיות, מפעלים תעשייתיים  וחברות הנדסיות אשר נהנים משרות המותאם לצרכיהם, שרות מקצועי, מתקדם ותחרותי

למידע נוסף אודות השירותים שאנו מספקים אנא  צרו עמנו קשר

ד"ר גלעד קוזוקרו 

ד"ר גלעד קוזוקרו 

052-6961227

זיהום אויר הינו תוצר לוואי של מפעלי תעשיה, חקלאות ותחבורה ברוב המדינות במאה ה-21. התוצאה הינה חומרים מזיקים ומסוכנים הנמצאים באטמוספרה והגורמים למחלות, לאלרגיות, ובמקרים קיצוניים אף לתמותה של בני אדם ובעלי חיים אחרים. הנזק ההרסני אינו פוסח על סביבה טבעית וסביבה אורבאנית כאחת. מודלים לפיזור זיהום אוויר הם כלים מתמטיים המאפשרים ביצוע סימולציות לתנאים הפיסיקליים והכימיים המעורבים בתנועת זיהום אוויר במרחב תוך התחשבות במאפייני מקורות הפליטה, המטאורולוגיה והטופוגרפיה המקומיים. באפשרות המודלים לבצע הדמיות של תרחישים שונים לבחינת דרכי טיפול בפליטות זיהום אוויר, הדמיות של תהליכים הנדסיים ושל תכניות לצמצום זיהום אוויר, התאמת תהליכים תעשייתיים לתקנים סביבתיים ומעקב ואפיון מקורות מזהמי אוויר.

 

מגוון המודלים המשמשים לחישוב זיהום אויר ממקורות תחבורה ותעשיה:

תוכנת CALRoad מאפשר ביצוע סימולציות פיזור והסעת מזהמי אוויר ממקורות תחבורה תוך התחשבות בתנאים מטאורולוגיים מוגדרים או מטאורולוגיה מקומית.

מודל AERMOD הינו מודל גאוסיאני המסוגל לבחון השפעות זיהום אוויר ממקורות תעשייה, תחבורה וחקלאות תוך התייחסות לטופוגרפיה ולמטאורולוגיה המקומיים. המודל פותח עבור המשרד להגנת הסביבה האמריקאי ואושר לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה הישראלי למטרות רישוי ואכיפה.

מודל CALPUFF הינו מודל לגראנגי באמצעותו ניתן לבצע סימולציות של שחרור, הסעת ופיזור מזהמי אוויר ממקורות שונים תוך התחשבות בתהליכים פוטוכימיים המתרחשים באטמוספירה. המודל פותח עבור המשרד להגנת הסביבה האמריקאי ואושר על ידי המשרד להגנת הסביבה הישראלי לשימוש באזורים בעלי טופוגרפיה מורכבת ועושה שימוש הן בנתונים מטאורולוגים מתחנות קרקעיות והן מנתוני מודל מטאורולוגי אזורי.

© 2019 by AbiotiX.

טבע- אביק